Xốp Bong Bóng Khí

Liên hệ

 • Cuộn xốp bong bóng khí 20cm x 100m
 • Cuộn xốp bong bóng khí  30cm x 100m
 • Cuộn xốp 40cm x 100m
 • Cuộn xốp 50cm x 100m
 • Cuộn xốp 60cm x 100m
 • Cuộn xốp 75cm x 100m
 • Cuộn xốp 1.2m x 100m
 • Cuộn xốp 1.56m x 100m
 • Chiều rộng và dài: Theo yêu cầu khách hàng.
 • Độ bền dẻo: Đảm bảo bền dẻo cao, khó rách, chống thấm hiệu quả.
 • Cách dùng: Dùng để quấn xung quanh sản phẩm bảo vệ hiệu quả trước mọi tác động.
 • Số lượng: Sản xuất số lượng lớn để đáp ứng mọi nhu cầu từ quý khách hàng.
 
 • Liên hệ nhân viên kinh doanh 
 • Hotline: 
 • Email: bangkeovietnhat@gmail.com
 • Tư vấn thêm sản phẩm
 • Phương thức vận chuyển
 • Phương thức thanh toán
 • Phương thức giao nhận